JONA

JONA

Lampa Jona je výsledkem analýzy toho, zda a jaký význam má pro současný design použití ornamentu či znakovosti v souvislosti s vyjadřováním emocí. Autor se přibližuje postmoderním myšlenkám skrze návrh asymetrického svítícího objektu, který se skládá z jednoduchých geometrických elementů. Pozornost během tvůrčího procesu byla věnována hravému pojetí designu a abstraktnímu vyjádření autorových myšlenek.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

error: