lola

Myšlenka pro návrh etažéru Lola vznikla jako symbolický odkaz na jeden ze čtyř elementů architektury – ohniště. Ve své práci jsem se snažil o vlastní pochopení významu tohoto elementu a jeho volné přenesení do produktového designu. Gottfried Semper, architekt, jež formuloval čtyři elementy architektury, popsal význam ohniště jako místo, kde se lidé setkávají. Oheň, který je centrem ohniště, a s ním spojený význam přípravy jídel, se stal pro mě impulsem k navržení etažéru. Designu, jež slouží k servírování jídla, sdružuje lidi kolem stolu a poskytuje interakci s jeho uživateli.

error: