Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky zveřejňuje Jakobsen Design s.r.o. (dále jen „prodávající“), se sídlem Horní náměstí 3, Vsetín, Česko, spisová značka C 68926 vedená u Krajského soudu v Ostravě, identifikační číslo 05699738. Tyto obchodní podmínky se vztahují na stránky a všechny produkty a služby nabízené prodávajícím.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), používáním této stránky souhlasíte se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem plnění smlouvy.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkty

Zákazník může koupit jakýkoliv výrobek, který je skladem a za cenu uvedenou na stránkách v den nákupu. Pokud se stane, že výrobek není k dispozici, bude prodávající informovat zákazníka e-mailem při nejbližší příležitosti a nabídne mu vhodné řešení.

Popisy produktu shrnují jejich estetické a technické vlastnosti. Fotografie výrobků uváděné on-line na stránkách jsou co nejvěrnější skutečnosti. Nicméně zákazník chápe a připouští, že některé výrobky jsou vytvořeny nebo vyrobeny za použití postupů, které neumožňují vyrobit produkty, které jsou všechny naprosto totožné, ale mají svou vlastní identitu, a proto se mohou mírně lišit od fotografií zveřejněných on-line na stránkách.

Registrace na webu

Aby bylo možné objednat zboží na těchto stránkách, každý zákazník by měl vytvořit zákaznický účet podle postupu registrace a poskytnout potřebné údaje.

Přesnost osobních údajů poskytnutých zákazníkem spadá do jeho výlučné odpovědnosti; v žádném případě nebude prodávající kontrolovat realitu těchto informací, a nesmí být v žádném případě odpovědný za nesprávné údaje bránící řádnému dodání objednávky.

Při vytvoření účtu si zákazník zadá přihlašovací jméno a heslo, které budou specifické pro něj, aby se identifikoval na stránkách. Zákazník je výhradně odpovědný za zachování těchto údajů v tajnosti.

Objednávky

Nákupní košík je stále k dispozici a může být upraven do konečného potvrzení objednávky ze strany zákazníka (dále jen „objednávka“).

Jakmile je obsah nákupního košíku potvrzen, zákazník provede následující kroky:

Potvrdí výrobky a množství;

Vyplňí veškeré požadované informace;

Přijme bez výhrad obchodní podmínky kliknutím na tlačítko;

Ověří platbu kliknutím na tlačítko.

Uskutečnění objednávky ze strany zákazníka představuje souhlas s cenou a vlastnostmi produktů, stejně jako s obchodními podmínkami.

Zákazník je plně odpovědný za správnost údajů. V případě chyby, která by vedla ke zpoždění dodávky, prodávající nemůže být odpovědný za případné škody a dodatečné náklady hradí zákazník.

Výpočet celkové ceny objednávky

Ceny výrobků jsou uvedeny na stránce v eurech, amerických dolarech a českých korunách včetně 21% sazby DPH. Náklady na přepravu jsou sděleny zákazníkovi při uskutečnění objednávky podle místa a adresy dodání. Tyto náklady jsou hrazeny zákazníkem a jsou fakturovány k prodejní ceně výrobků.

Firemní zákazníci a zákazníci mimo EU

Výjimku tvoří firemní zákazníci a zákazníci mimo EU, kteří mohou mít část nákladů na přepravu zahrnutou do ceny výrobků, a to v závislosti na celkovém objemu a adrese dodání. Cena výrobků je v tomto případě stanovena a odsouhlasena individuálně dle vzájemné dohody mezi prodávajícím a zákazníkem.

Dodací lhůty

Prodávající vyvine maximální úsilí k zajištění toho, že zboží skladem je odesláno v období mezi pěti (5) a patnácti (15) pracovních dnů ode dne obdržení platby zákazníka.

V každém případě budou všechny produkty zakoupené na stránkách odeslány na adresu uvedenou zákazníkem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne následujícího po zaplacení objednávky.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců. Pokud zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy

Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník má dále právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Změny těchto obchodních podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat obchodní podmínky.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto stránek dáváte najevo svůj souhlas s obchodními podmínkami. Pokud nesouhlasíte, prosím, nepoužívejte naše stránky. Následné používání těchto stránek bude považováno za Váš souhlas s těmito podmínkami.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy, prosím, kontaktujte nás na adrese: info@jakobsendesign.com

Aktualizováno 25. května 2018.

error: