PEACOCK

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí (Přísloví 16:18). Věci krásné a vznešené, sladká pomíjivost všedních dnů. Páv se stal symbolem přepychu a ráje. Váza, která alegoricky odkazuje na lidskou vlastnost, snoubí ušlechtilé materiály v podobě bílého…

error: